EORNA kommittéer

Organisational Committee
ordförande Jeanine Stuart, Nederländerna

Educational Committee
ordförande Christine Willems, Belgien

Perioperative Nursing Care Committee
ordförande Cathrine Heen, Norge

Committee of External Affairs
ordförande Maria Juric, Kroatien

EORNA Congress
Inför varje EORNA kongress bildas även en organisationskommitté och fram till kongressen i Haag 2019 är Henk Folkertsma, Nederländerna, ordförande. En kommitté för det vetenskapliga programmet finns och dess ordförande är Jaana Perttunen, Finland.

EORNA Academy
Genom EORNA Academy, där arbetet leds av Committee of External Affairs, vill EORNA stödja utbildning och forskning för operationssjuksköterskor i Europa.