Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet nybildades under 2013. Syftet med rådet är att inspirera Riksföreningen för operationssjukvårds medlemmar att bli forskningskonsumenter och rådet är föreningens rådgivare inom FOU.

Rådet ansvarar för vetenskaplig kvalitet och aktiviteter, t ex posterutställningen vid kongresser och forum som Riksföreningen för operationssjukvård arrangerar. De ger stöd och råd i vetenskapliga frågor inom ramen för den perioperativa kontexten. Genom att skriva vetenskapligt grundade underlag/texter, t ex guidelines och artiklar (vetenskapliga och populärvetenskapliga) bidrar rådet till patientsäker vård och vetenskaplig utveckling inom den perioperativa omvårdnaden.

Här hittar du bl a dokument med information om vilka de disputerade operationssjuksköterskorna i Sverige är och deras forskning samt om doktorander och deras pågående forskningsprojekt.

Annette Erichsen

Annette Erichsen

Vetenskapliga rådet
Karin Falk-Brynhildsen

Karin Falk-Brynhildsen

Vetenskapliga rådet
Christine Leo Swenne

Christine Leo Swenne

Vetenskapliga rådet
Ann-Christin von Vogelsang

Ann-Christin von Vogelsang

Vetenskapliga rådet
Sofia Erenstam

Sofia Erenstam

Vetenskapliga rådet
Eva Torbjörnsson

Eva Torbjörnsson

Vetenskapliga rådet