Lärarnätverket

Lärarnätverket involverar alla lärare på de olika lärosätena som bedriver utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård.

Syftet med nätverket är att nätverka inspirera, diskutera och föra dialog inom pedagogik och perioperativ omvårdnad. 

Nätverket har ett fysiskt möte per år i samband med Höstkongressen. Utöver detta träffas nätverket digitalt cirka två gånger per år. Lärarnätverkets träffar sker i Riksföreningen för operationssjukvårds regi.

Nästa nätverksträff är ett digitalt möte den 11 juni 09:00-11:00. Anmälan sker till Ulla Ceasar (ulla.ceasar@rfop.se). Varmt välkommen.

Bilden nedan är tagen på Sjuksköterskornas hus i Stockholm under lärarnätverkets träff i november 2023.

Från vänster: Anna Nordström (Lunds universitet), Ami Fagerdahl (KI), Anne Siberg (Högskolan i Borås), Sandra Kollberg (Umeå universitet), Anki von Vogelsang (KI), Ulla Ceasar (Högskolan i Borås) och Eva Torbjörnsson (KI).