Webbinarier

RFop kommer från och med 2024 att erbjuda webbinarier som vi genomför i samarbete med andra aktörer bland annat SIS. 

Rengöring, desinfektion och sterilisering 

31 maj kl.12.30 - 14.00

När en person kommer i kontakt med sjukvården förutsätter den att instrumenten och produkterna som används är rengjorda och sterila, och så ska det naturligtvis vara. Fast vilka standarder har vi för bland annat steriliseringsprocesser som effektivt ska förhindrar smitta och ökar patientsäkerheten.

Kommittén för rengöring, desinfektion och sterilisering är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa säkra produkter och processer där alla delar av rengöring, desinfektion och sterilisering effektivt förhindrar att smitta och infektioner sprids.

På webbinariet får du lyssna på kommitténs sekreterare som berättar om värdet av standarder, standardisering och hur deras engagemang är lärorikt för person och organisation. 

Föreläsare:

Janie Thunman, Svenska institutet för standarder, SIS


SPOR Bruten aseptik 

14 juni kl.12.30 - 14.00

Från och med version 4.1 finns nu avvikelsekoder för Bruten aseptik att använda. Har möjlighet att registrera koderna hos er?


A941 Drapering fel (Drapering har lossnat/ gått hål/ är genomfuktigt)
A942 Rock/handskar (Rock/handskar har lossnat/ gått hål i / är genomfuktigt)
A943 Huddesinfektion (Utebliven huddesinfektion)
A944 Instrument orena (Orena instrument, fynda av främmande material hål, genomfuktigt instrumentbordslakan)
A945 Kontamination (Direkt kontamination)

Föreläsare: Jenny Persson och Ida Böregård RFop:s SPOR-råd

Operationstextilier

27 september kl. kl.12.30 - 14.00

Att förebygga infektioner i sår efter operationer är viktigt inte bara för patientens hälsa och välmående, utan även av ekonomiska aspekter då det annars kan innebära en onödig och dyr eftervård. Kommittén skapar förutsättningar för en säker sjukvård genom att arbeta fram standarder för operationstextilier som effektivt förhindrar smitta.

Arbetar din organisation med tvätt och textilförsörjning av vård- och omsorgskläder eller med tillverkning av väv?”Nu när den gröna omställningen är ett faktum, så är det bråttom. Agenda 2030 ligger cirka två ramavtal bort och det är väldigt lite tid att ta rätt beslut på. Det är därför jätteviktigt att få Textilhandboken på plats”,

säger Sigrid Petterssén som arbetar med upphandling hos Region Gävleborg och är engagerad i arbetet. 

Kommittén för operationstextilier tar fram standarder som anger kravnivåer samt testmetoder som hjälper till att minimera risker för postoperativa sårinfektioner genom olika en- och flergångstextilier som förekommer i en operationssal. Arbetet bidrar till ökad säkerhet för både patienter och personal.

Produkter som omfattas av standardiseringen inom operationstextilier är bland annat:

 • uppdukningsmaterial
 • operationsrockar
 • specialarbetsdräkter
 • munskydd
 • operationsmössor
Varför behövs standarder för operationstextilier?

Avsikten med standardarbetet är att överföring av infektiöst agens mellan patienter och personal under invasiv kirurgi och andra invasiva ingrepp förhindras. Kommittén medverkar till att utarbeta standarder till säkra och effektiva operationstextilier för ökad patient- och personalsäkerhet.

Föreläsare: Agneta Gunillasson, Svenska institutet för standarder, SIS

Sjukvårdstextilier

Kommittén för sjukvårdstextilier arbetar med att ta fram nationella standarder som specificerar krav för produkter och material för sjukvårdstextilier samt tillhörande tillskärningsmönster. Arbetet omfattar främst standarder för patient- och personalkläder, men även vårdbäddens produkter och brandegenskaper för madrasser. Genom att ställa krav på produkter och material genom hela användningskedjan uppfylls såväl patient- som personalsäkerhet inom området. Standarderna och mönstren kan användas vid upphandling och tillverkning, för att underlätta för såväl leverantörer som beställare.

 Pågår just nu
 • SIS-TR 11 Textilhandboken
 • Skyddsrock för personal
 • Värmejacka för personal
 • Kofta för barn
 • Maddrassöverdrag
 • Kuddöverdrag
 • Operationsmössor i flergångsbruk för personal

Kommittén har ett 60-tal svenska standarder som revideras med jämna mellanrum samtidigt som helt nya standarder tas fram. I år ligger stort fokus på revideringen av SIS-TR 11 Textilhandboken.

Föreläsare: Ulrike Ryll, Svenska institutet för standarder, SIS


Mikrobiologisk renhet i operationsrum - Förebyggande av luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav

15 november kl.12.30 - 14.00

Avsikten med denna tekniska specifikation är att ge vägledning för hur luftburen smitta till operationssår och medicintekniska produkter kan minimeras i operationsrum och angränsande lokaler. Syftet är att förebygga postoperativa infektioner förorsakade av luftburna mikroorganismer. Den tekniska specifikationen ger funktionskrav samt vägledning till teknisk utformning av ventilation och anger metoder för utvärdering av ventilationens förmåga att avlägsna mikroorganismer från luften. Samspelet mellan kläder och ventilation beskrivs också. Andra viktiga åtgärder för renhet i operationsrum är iordningsställande av rummet före och avveckling efter operation, arbetssätt och flöden för patient och personal. Dessa områden belyses men ligger utanför den egentliga ramen för den tekniska specifikationen.

 

Föreläsare: Agneta Gunillasson, Svenska institutet för standarder, SIS 

 

 

Anmälan till webbinarie

Under vårt jubileumsår 2024 erbjuder vi dessa kostnadsfritt.

19 januari
Digitial spårbarhet i vårdprocesser

31 maj
Rengöring, desinfektion och sterilisering 

14 juni
SPOR Bruten aseptik 

27 september
Operationstextilier 

15 november 
Mikrobiologisk renhet i operationsrum - Förebyggande av luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav