Lärarråd

Lärarrådet bildades under Höstkongressen 2021. Rådets uppgift är att fungera som en länk mellan styrelsen och lärarnätverket och är en arbetsgrupp inom nätverket. Vi arbetar med frågor som är aktuella och som relaterar till specialistsjuksköterskeutbildningen inom operationssjukvård.

Lärarrådet arrangerar två nätverksträffar för lärare inom operationssjukvård per år. Läs mer om detta här: Lärarnätverket

Lärarrådet har uppdaterat dokumentet Nationell klinisk examination (NKE) för Specialistsjuksköterskeexamen, inriktning operationssjukvård som används till bedömning av kliniska färdigheter. Dokumentet används antingen i sin helhet eller i modifierad version i syfte att examinerar klinisk färdighet likvärdigt. Nedan finns dokumentet för nedladdning.

NKE 2023

Längst ner på sidan finns ett formulär där ni kan ange om ni har något ämne som ni vill att studenter ska undersöka och skriva om i sina examensarbeten. Vårt mål är att ha en ämnesbank för examensarbete/magisteruppsatser med aktuella ämnen där studenter kan få tips och inspiration.

Anna Nordström, Lunds universitet
Sandra Kollberg, Umeå universitet
Anna Hauffman, Uppsala universitet
Ulla Caesar, Högskolan i Borås. Sammankallande från våren 2024

Sandra Kollberg

Sandra Kollberg

Sekreterare
Anna Nordström

Anna Nordström

Styrelseledamot
Anna Hauffman

Anna Hauffman

Lärarrådet
Ulla Caesar

Ulla Caesar

Lärarrådet