Lärarråd

Lärarrådet är föreningens nyaste råd och bildades under Höstkongressen 2021. Rådets uppgift är att fungera som en länk mellan styrelsen och lärarnätverket. Lärarnätverket involverar alla lärare på de olika lärosätena som bedriver utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård.

Lärarrådet fungerar som en arbetsgrupp inom nätverket och arbetar med frågor som är aktuelle relaterat till specialistutbildningen.

För tillfället arbetar lärarrådet med att uppdatera ett dokument som heter Nationell klinisk examination för Specialistsjuksköterskeexamen, inriktning operationssjukvård. Målet är att dokumentet ska fungera som ett stöd så att samtliga lärosäten i Sverige examinerar klinisk färdighet likvärdigt.
Vi har tankar om att titta på de nationella målen i utbildningen och utifrån dem skapa en bank med förslag på hur målen kan examineras. Samt skapa en ämnesbank för examensarbete/magisteruppsatser där studenter kan få tips och inspiration. Förslag på uppsatsämnen lämnas via formuläret nedan.

Rådets medlemmar är:
Anna Nordström, Lunds universitet
Sandra Kollberg, Umeå universitet
Anna Hauffman, Uppsala universitet
Ulla Caesar, Högskolan i Borås

Sandra Kollberg

Sandra Kollberg

Sekreterare
Anna Nordström

Anna Nordström

Styrelseledamot
Anna Hauffman

Anna Hauffman

Lärarrådet
Ulla Caesar

Ulla Caesar

Lärarrådet