Prenumeration

Uppdukat är Riksföreningen för operationssjukvårds medlemstidning och utkommer med fyra nummer av per år. Vill Du få Uppdukat hemskickad utan att vara medlem?

Sätt in 350 kr på Riksföreningen för operationssjukvårds postgiro 70 80 08 - 8. Ange namn och adress på inbetalningskortet och märk med Uppdukat.

Prenumerationsansvarig

Elisabeth Liljeblad

Elisabeth Liljeblad

Kassaförvaltare