Vill du skriva en artikel eller insändare?

Skicka en mejl till rfop@rfop.se och berätta vad du vill skriva om.

När du ska skriva:

Skriv i Microsoft Word.

Huvudrubrik, håll den kort. Under huvudrubriken ska författarens namn, titel och arbetsplats skivas in.

Gör underrubriker med jämna mellanrum i texten. Markera rubrikerna med fetstil.

Skriv all texten fortlöpande och markera nytt stycke med en radmatning.

Markera om bilder ska infogas på speciella ställen genom att skriva Bild nr och se till att bilderna är märkta på samma sätt. Inga bilder eller logos ska redigeras in i texten, utan de ska skickas separat.

När dokumentet sparas - "döp" dokumentet till samma som rubriken på artikeln.

 

Bildhantering

Leverera bilden i eps, tiff eller jpg.

Alla bilder som ska tryckas måste vara högupplösta, minst 300 dpi. Kontrollera storleken på bilden innan du skickar den. Bilder som "ser bra ut" i din dator kan vara lågupplösta - ändra upplösningen och se hur stor bilden då är. "Döp" bilden till vad den föreställer.

Skicka bilden till rfop@rfop.se Skriv ditt namn, vad bilden föreställer och i vilket sammanhang bilden ska publiceras.

 

Skriv alltid namn, adress och telefonnummer när du skickar dokument till oss.

Vi förbehåller oss rätten att redigera och korta bidragen. För ej beställt material ansvaras ej.

Om Du har funderingar - kontakta redaktionen!