Delta i tävlingen bästa examensarbete

Riksföreningen för operationssjukvård inbjuder samtliga studenter i specialistutbildningarna inom operationssjukvård i Sverige till tävling om årets bästa examensarbete. Syftet med tävlingen är att främja kunskap, utbildning och forskning. Examensarbeten i operationssjuksköterskeutbildningen är starten på ett yrkesliv med livslångt lärande som bygger på vetenskaplig grund. Att lyfta examensarbeten som utförs inom utbildningarna är viktiga då det bidrar till utveckling och ny kunskap för redan yrkesverksamma operationssjuksköterskor. Förutom äran att utses till årets författare av det bästa examensarbetet så tilldelas du ett pris bestående av deltagande på Höstkongressen (resa och boende en natt).

Tävlingsanvisning

De examensarbeten som skickas in till tävlingen behöver uppfylla nedanstående kriterier:

  • examinerad och godkänd mellan 15 augusti föregående år fram till 15:e augusti det tävlande året. Deadline för att nominera examensarbeten är 31 augusti.
  • utfört på avancerad nivå med magister- eller masterexamen
  • utfört på svenska
  • du ska vara villig att publicera en populärvetenskaplig version av ditt arbete i Uppdukat

Examensarbetet skickas till uppdukat@rfop.se

Skicka examensarbetet och en kort redogörelse (max en A4-sida) där ni motiverar varför examensarbetet ska vinna. Bifoga kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress) samt utdrag från Ladok där examensarbetets betyg framkommer. Redaktionen för uppdukat anonymiserar examensarbetet innan det vidarebefordras till RFop´s jury.

Så utses vinnaren

Styrelsen för Riksföreningen för operationssjukvård utser vinnaren efter rekommendation från en jury bestående av medlemmar från Kvalitetsrådet och Redaktionen.

Följande kriterier ligger till grund för bedömning av uppsatserna:

  • Innehåll och relevans för operationssjuksköterskans profession
  • Förankring i forskning och teorier inom perioperativ omvårdnad och operationssjukvård
  • Nytänkande och bidrag till kunskapsutveckling.
  • Nyttan för verksamheter inom perioperativ omvårdnad och operationssjukvård

Välkommen att skicka in ditt bidrag!