Foto: byLindahl

Publikationer

Riksföreningen för operationssjukvård arbetar nationellt med att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden. Vi sätter operationssjuksköterskans profession och patientsäkerhet i fokus. Här hittar du bland annat RF anser och rekommenderar och vår Kompetensbeskrivning.

Riksföreningen är aktiv i flera patientsäkerhetsprojekt, för aktuella här.

Riksföreningen är remissinstans till SIS, Utbildningsdepartementet, Högskoleverket, Svensk Sjuksköterskeförening och Vårdförbundet, där vi granskar och bevakar för operationssjuksköterskans bästa.

Riksföreningen för operationssjukvård bjuder in till nätverksträffar för medlemmar en gång om året i de distrikt som har en distriktssamordnare.

ICN Etiska Kod

Handbok Till Politiker

Behandlingsrekommendationer för den äldre patienten

SvD Debatt publicerad 22 juni 2023