European Operating Room Nurses Association

EORNA bildades 1992 och är en ideell organisation och omfattar cirka 30 000 operationssjuksköterskor i för närvarande 25 länder med 26 föreningar. Flera länder i Europa söker medlemskap. I några av EORNAS medlemsföreningar ingår även anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor som medlemmar.

EORNA formades officiellt som en organisation 1992 med mål att:

  • vara ett forum för diskussion och utbyte av idéer och information mellan europeiska operationssjuksköterskor
  • främja och upprätthålla en hög standard inom den perioperativa vården på operationsavdelningarna utifrån evidensbaserad kunskap
  • definiera och implementera ett etiskt förhållningssätt inom den perioperativa vården
  • främja vetenskaplig forskning för operationssjuksköterskor
  • arbeta för en likvärdig och jämförbar utbildning för operationssjuk-sköterskor inom Europa
  • samarbeta med andra professionella organisationer med liknande syften och mål
  • vara en stark röst för operationssjuksköterskor inom Europa
  • arrangera kongresser för operationssjuksköterskor
  • samarbeta med internationella organisationer för att stärka professionens röst internationellt