Uppdukats historia

I november 1989 kom det första numret av föreningens tidning ut. Tidningen bestod av 32 sidor i A5 format.

I den första redaktionen ingick Ann Folin, Maud Lundbäck och Kristina Sundin.

De första åren hade tidningen inget namn, men efter en namnförslagstävling vann Maud Lundbäck med förslaget Uppdukat.

Till en början kom Uppdukat ut med två nr/år, men numera är det fyra nr/år.