Nordic Operating Room Nurses Association

NORNA bildades 1993 och är ett nordiskt nätverk för operationssjuksköterskor.

NORNA 6e kongress 6 - 8 september 2023 i Bergen Norge

Vill du skicka in ett abstrakt? Se mer information till vänster, ny stopp tid är 10 april.

The deadline for call for abstract realted to NORNA 2023 has been postponed.

New deadline is: April 10th 2023

I NORNA ingår två representanter från varje land och värdskapet alternerar mellan länderna, med en mandattid på ett år. Under år 2019 är det Island som är värdland. NORNA har två möten per år.

NORNA verkar för att
sprida kunskap om de nordiska operationssjuksköterskornas utbildning och arbetsvillkor

sprida kunskap om nordisk forskning inom perioperativ omvårdnad

underlätta för en gemensam nordisk forskning inom perioperativ omvårdnad

NORNA förmån
Som enskild operationssjuksköterska i Norden kan Du delta i samtliga av de olika nordiska föreningarna anordnade konferenser på samma villkor som det egna landets medlemmar.

NORNA 2023 – Call for abstract