Säker traumavård

Syftet med projektet är att minska morbiditet och mortalitet vid trauma. Genom självvärdering, revision och förbättringsarbete arbetar projektet för en förbättrad kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård.

Projektet genomförs i samverkan mellan:

 • Föreningen Ledningsansvariga i Svensk Ambulanssjukvård
 • Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor
 • Svensk Förening för Akutsjukvård
 • Riksföreningen för Akutsjuksköterskor
 • Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
 • Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård
 • Svensk Kirurgisk Förening
 • Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma
 • Svensk Barnkirurgisk Förening
 • Svensk Ortopedisk Förening
 • Ortopedisjuksköterskor i Sverige
 • Svensk Neurokirurgisk Förening
 • Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin
 • Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor
 • Riksföreningen för Operationssjukvård
 • Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin
 • Fysioterapeuterna
 • Svenska Traumaregistret
 • Svenska Frakturregistret
 • Svenska Intensivvårdsregistret och Patientförsäkringen LÖF

Riksföreningens representant

Lasse Salomonsson

Lasse Salomonsson

Utbildningsansvarig