Foto: byLindahl

Internationellt

Som medlem i Riksföreningen för operationssjukvård är Du även medlem i Nordic Operating Room Nurses Association, NORNA och European Operating Room Nurses Association, EORNA, den nordiska och den europeiska organisationen för operationssjuksköterskor.

I internationella sammanhang kallar sig Riksföreningen för operationsjukvård för Swedish Operating Room Nurses Association, SEORNA.