Foto: byLindahl

Medlemmarna är föreningens största tillgång

Det finns bara en förening för alla operationssjuksköterskor, Riksföreningen för operationssjukvård, RFop.

RFop sätter operationssjuksköterskans profession i fokus, granskar och bevakar och utvecklar operationssjuksköterskans yrkesfrågor samt främjar forskning och utveckling inom den perioperativa omvårdnadsvetenskapen.

Som medlem i Riksföreningen för operationssjukvård får du:
  • Vår medlemstidning Uppdukat fyra gånger/år. 
  • Delta på vår Höstkongress till ett reducerat pris. 
  • Inbjudan till att delta på nätverksträffar som anordnas av föreningens distriktssamordnare. 
  • Ett automatiskt medlemsskap i NORNA och EORNA
  • Möjlighet att söka föreningens stipendier
Medlemsformer och avgifter
  • Medlem - operationssjuksköterska, 350 kr per kalenderår
  • Pensionärsmedlem - pensionerad operationssjuksköterska, 150 kr per kalenderår
  • Studerandemedlem - legitimerad sjuksköterska som utbildar sig till operationssjuksköterska, 150 kr per kalenderår
  • Associerad medlem - ej operationssjuksköterka men har anknytning till den perioperativa omvårdnaden, 350 kr per kalenderår

Ny medlem: Fyll i ansökan, betala medlemsavgiften på plusgirokonto   70 80 08 - 8 alternativt Swish 123 357 86 48, ange ditt namn och din adress.

Medlemsansvarig

AnneMarie Nilsson

AnneMarie Nilsson

Styrelseledamot