Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister

I samarbete mellan Riksföreningen för operationssjukvård och branschorganisationen Swedish Medtech arrangeras en

Certifieringskurs riktad till leverantörer av medicinteknik och som i sin roll deltar på operationssal och operationsavdelningar.

Syftet med kursen är att ge leverantörer av medicinteknisk utrustning kunskap kring skrivna och oskrivna regler i och omkring en operationssal. Fokus ligger på frågor som rör säkerhet, infektionskontroll, kvalitet och patientintegritet, men även kunskap om medicinteknikbranschen inklusive centrala frågor som upphandling och samverkan tas upp.

Utbildningen fungerar som en kvalitetsstämpel på de individer och företag som av olika anledningar är på operationsavdelningar och på sal.

Liknande certifieringsutbildningar finns redan i flera europeiska länder; bl.a. Storbritannien och Belgien, även där är det branschorganisationerna och professionsorganisationer håller i dessa.