Deltagaravgifter 2023

Var noga med att ange korrekt mottagare och adress för fakturan samt kostnadsställe i Din anmälan.

Prislista deltagare

Medlem två dagar

4 975 kr exkl. moms

Medlem en dag

3 250 kr exkl. moms

Icke medlem två dagar

6 475 kr exkl. moms

Icke medlem en dag

5 750 exkl. moms

Posterutställare

3 500 kr exkl. moms

Studerandemedlem
2 100 kr inkl. moms 

Pensionärer
1 500 kr inkl. moms

Föreläsare som deltar
endast under sin föreläsningsdag 0 Kr
båda dagarna 2 150 kr

Avgiften inkluderar lunch, kaffe x 2 samt mingel.

Deltagaravgiften faktureras tidigast i september.

Frågor

Angående anmälning och betalning, kontakta:

rfkongress@mittkompetens.se