Hedersmedlemmar

Titeln hedersmedlem föräras en operationssjuksköterska som genom förtjänstfulla insatser har haft betydelse för utvecklingen av operationssjuksköterskans profession eller den perioperativa omvårdnaden.

Som hedersmedlem får man ett livslångt medlemskap, inbjudan och konferensavgift till Höstkongressen och Hygienforum samt tidningen Uppdukat och medlemsinformation.

Hedersmedlem utses av styrelsen och kan endast ske efter avslutat uppdrag inom föreningen.

Hedersmedlemmar

Ragnhild Alfvén

Rosalie Hammarsten

Marie-Louise Lundholm

Ulla Ots

Maud Lundbäck

Monica Kelvered

Birgitta Å Gustafsson

Irini Antoniadou

 

Avlidna

Lisbeth Rydin

Siv Stenerås

Gun-Britt Wårdh

Kerstin Persson

Barbro Redin

Lilian Wigerfelt

Gerda Edner

Inga Hassellöf

Barbro Friberg