Hedersmedlemmar i Riksföreningen för operationssjukvård

Titeln hedersmedlem föräras en operationssjuksköterska som genom förtjänstfulla insatser har haft betydelse för utvecklingen av operationssjuksköterskans profession eller den perioperativa omvårdnaden.

Som hedersmedlem får man ett livslångt medlemskap, inbjudan och konferensavgift till Höstkongressenoch Hygienforum samt får tidningen Uppdukat och medlemsinformation från Riksföreningen för operationssjukvård.

Hedersmedlem utses av styrelsen och kan endast ske efter avslutat uppdrag.

Hedersmedlemmar

Ragnhild Alfvén

Rosalie Hammarsten

Marie-Louise Lundholm

Ulla Ots

Maud Lundbäck

Monica Kelvered

Birgitta Å Gustafsson

Irini Antoniadou

 

Avlidna

Lisbeth Rydin

Siv Stenerås

Gun-Britt Wårdh

Kerstin Persson

Barbro Redin

Lilian Wigerfelt

Gerda Edner

Inga Hassellöf

Barbro Friberg