Nätverk för SPOR frågor

Välkommen till ett nätverk för operationssjuksköterskor som vill samverka och utveckla Svenskt Perioperativt Register (SPOR) utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv. Syftet med nätverket är att i samverkan skapa dialog och utveckling av registret utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv.

Mötet den 20 oktober ställs in, vi återkommer med nytt tillfälle senare.

Tillsammans skapar vi rapporter för både din enhet och/eller region och du får tips på hur du kan arbeta med rapporterna som underlag för kvalitetsförbättring på din enhet.
Hör av dig med särskilda önskemål eller frågor om specifika rapporter som du vill ha hjälp med i förväg, så att vi kan förbereda svar eller support.

Föranmälan krävs, men tillfället är gratis och sker över Teams.

Svenskt Perioperativt register är ett kvalitetsregister som möjliggör utvärdering och förbättring av vården för alla patienter som genomgår en operation. Detta genom att samla in information och data om patientens omhändertagande och välbefinnande under den perioperativa processen.

Informationen från registret kan användas till kvalitetsförbättring, lärande, uppföljning och ledning. Med hjälp av kvalitetsregistret kan vi arbeta för att synliggöra våra professionsspecifika kunskapsområden. Detta ger oss möjlighet att påvisa effekten av operationssjuksköterskans avancerade omvårdnadsexpertis.

Vi behöver tillsammans ta fram den information som vi vill att registret ska samla in. Detta arbete behöver engagerade och intresserade operationssjuksköterskor från hela landet. Välkomna att delta på våra nätverksträffar!

 

SPOR-rådet arbetar just nu med att hitta och definiera operationssjuksköterskans kärnvariabler, med förhoppningen om att framöver kunna jämföra och utvärdera eventuella förändringar i operationsteamen (kompetens eller uppgiftsväxlingar) eller förflyttningar av vissa operationer till andra lokaler eller mottagningar. Rådet har som fokus detta år att arbeta med nätverk och utbildning kring hur SPOR-data kan hjälpa oss att beskriva perioperativ kvalitets- och processdata.

 

 

SPOR råd

Jenny Persson

Jenny Persson

Ida-Linnea Böregård

Ida-Linnea Böregård