För dig som är Distriktssamordnare

Som distriktssamordnare (DS) har du ett viktigt uppdrag i RFop. I föreningens uppdragsbeskrivning står det att syftet med distriktssamordnare är: Att vara en länk mellan medlemmar i det egna distriktet och styrelsen.

Och för att vara DS bör du vara intresserad för föreningsarbete, då det är mycket likt vilket föreningsarbete som helst, dvs det utförs ideellt på kvällar och helger, för det mesta.
Som DS ska du:
I samverkan med Riksföreningens medlemmar delta i utvecklingen av operationssjukvården
Samarbeta med styrelsen i frågor aktuella för operationssjukvården
Anordna minst en nätverksträff per år för medlemmar i ditt område, i enligt föreningens anvisning.
Rapportera skriftligt till DS sammankallande när mötet är genomfört samt till Uppdukats redaktion
Samverka med föreningens kongressponsorer och bjuda in dessa till nätverksträffar
Vid behov kartläggning av exempelvis distriktets operationsavdelningar
Innan uppdraget som DS avslutas bör en ersättare utses

Se mer i DS handboken till höger på denna sida där det även finns en power point mall du kan använda vid dina möten.

Power pointed som finns för nedladdning ska du se som ett stöd till din nätverksträff, du behöver ej använda alla bilder, ta de bilder som känns aktuella för just för ditt möte. Skriv in din dagordning och annan information som du vill delge i mallen. 

 

 

DS Handbok 2024

PP mall om RFop