Kvalitetsrådet

RFop:s Kvalitetsråd har bland annat till uppgift att ta fram “Riksföreningen anser och rekommenderar“. De besvara även frågor från er medlemmar, bistår styrelsen i sakfrågor samt skriver artiklar i Uppdukat.

Riksföreningen anser och rekommenderar

Syftet med dessa är att de ska användas och fungera som ett stöd för dig som operationssjuksköterska i ditt dagliga arbetet. De ger även patienterna en säker perioperativ vård och bidrar till en säker arbetsmiljö på din operationsavdelning.

Kvalitetsrådet har även i uppgift att besvara frågor från er medlemmar, bistå styrelsen i sakfrågor och skriva artiklar i Uppdukat.

Om du stöter på något i din vardag som du önskar få svar på, något du skulle vilja ha belyst eller har förslag på ämnen till “rekommenderar och anser”, så hör du av dig till kvalitetsradet@rfop.se

Anna-Karin Andersson

Anna-Karin Andersson

Kvalitetsrådet
Rose-Marie Gabrielson

Rose-Marie Gabrielson

Kvalitetsrådet
Lasse Salomonsson

Lasse Salomonsson

Utbildningsansvarig
Linda Andersson

Linda Andersson

Kvalitetsrådet

Kontaktperson kvalitetsrådet

Just nu jobbar kvalitetsrådet med följande Riksföreningen anser och rekommenderar:

Sharp safety, att genom rutiner förebygga stick- och skärskador.

Kroppssmycken, hur ska vi tänka om hygien etc. när vi har hand om patienter med kroppssmycke.

Autologatransplantat, rutiner för omhändertagande av patientens vävnad som ska användas som reimplantat under samma operation eller vid senare tillfälle. Detta ämne kom upp efter en artikel i AORN där de listat hur vi som operationssjuksköterskor ska ta hand om transplantatet (patientenseget). Och hur man får ta hand om olika slags vävnad.

Positionering, vad är viktigt för att på bästa sätt positionera patienten för att minska risken för vårdskada.

Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder