Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet (KR) svarar på frågor från medlemmar, bistår styrelsen i sakfrågor samt skriver artiklar i Uppdukat. De är även författare till många av föreningens Riksföreningen anser och rekommenderar och arbetar kontinuerligt med att uppdatera och revidera dessa samt att ta fram nya.

Syftet med publikationerna Riksföreningen anser och rekommenderar är att de ska användas och fungera som ett stöd för dig som operationssjuksköterska i ditt dagliga arbete. På så sätt bidrar de till en patientsäker perioperativ vård och en säker arbetsmiljö på din operationsavdelning.

Om du stöter på något i din vardag som du önskar få svar på, något du skulle vilja ha belyst eller har förslag på ämnen till Riksföreningen anser och rekommenderar så hör du av dig till kvalitetsradet@rfop.se

Anna-Karin Andersson

Anna-Karin Andersson

Kvalitetsrådet
Rose-Marie Gabrielson

Rose-Marie Gabrielson

Kvalitetsrådet
Lasse Salomonsson

Lasse Salomonsson

Utbildningsansvarig
Linda Andersson

Linda Andersson

Kvalitetsrådet

Kontaktperson kvalitetsrådet

Just nu jobbar kvalitetsrådet med följande Riksföreningen anser och rekommenderar:

Sharp safety, att genom rutiner förebygga stick- och skärskador.

Kroppssmycken, hur ska vi tänka om hygien etc. när vi har hand om patienter med kroppssmycke.

Autologatransplantat, rutiner för omhändertagande av patientens vävnad som ska användas som reimplantat under samma operation eller vid senare tillfälle. Detta ämne kom upp efter en artikel i AORN där de listat hur vi som operationssjuksköterskor ska ta hand om transplantatet (patientenseget). Och hur man får ta hand om olika slags vävnad.

Positionering, vad är viktigt för att på bästa sätt positionera patienten för att minska risken för vårdskada.

Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder