SPOR rådet

SPOR rådet bildades 2021 och har till uppgift att bidra till utvecklingen av SPOR-registret med operationssjuksköterskans professionsområde i fokus. Rådet driver även ett nätverk för operationssjuksköterskor som vill samverka och utveckla Svenskt Perioperativt Register (SPOR) utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv.

SPOR är ett kvalitetsregister som möjliggör utvärdering och förbättring av vården för alla patienter som genomgår en operation. Detta genom att samla in information och data om patientens omhändertagande och välbefinnande under den perioperativa processen.

Tillsammans behöver vi ta fram den information som vi vill att registret ska samla in. Rådet har även till uppgift att arrangera nätverksträffar, med syfte att i samverkan skapa dialog och utveckling av registret utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv. Nätverksträffarna är öppna för alla medlemmar i RFop.

Informationen från registret kan användas till kvalitetsförbättring, lärande, uppföljning och ledning. Med hjälp av kvalitetsregistret kan vi arbeta för att synliggöra våra professionsspecifika kunskapsområden. Detta ger oss möjlighet att påvisa effekten av operationssjuksköterskans avancerade omvårdnadsexpertis.

Just nu arbetar rådet med kvalitetsindikatorer för bruten aseptik samt positionering av patienten. 

 

Nästa nätverksträff är ett webbinarie den 14 juni 2024

SPOR Bruten aseptik 

14 juni kl.12.30 - 14.00

Från och med version 4.1 finns nu avvikelsekoder för Bruten aseptik att använda. Har möjlighet att registrera koderna hos er?


A941 Drapering fel (Drapering har lossnat/ gått hål/ är genomfuktigt)
A942 Rock/handskar (Rock/handskar har lossnat/ gått hål i / är genomfuktigt)
A943 Huddesinfektion (Utebliven huddesinfektion)
A944 Instrument orena (Orena instrument, fynda av främmande material hål, genomfuktigt instrumentbordslakan)
A945 Kontamination (Direkt kontamination)

Föreläsare: Jenny Persson och Ida Böregård RFop:s SPOR-råd

SPOR rådet

Jenny Persson

Jenny Persson

Ida-Linnéa Böregård

Ida-Linnéa Böregård