SPOR rådet

RFop:s SPOR råd har till uppgift att bidra till utvecklingen av SPOR registret med operationssjuksköterskans professionsområde i fokus. Rådet driver även ett nätverk för operationssjuksköterskor som vill samverka och utveckla Svenskt Perioperativt Register (SPOR) utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv. Nätverket för SPOR frågor.

SPOR råd

I april 2021 bildade RFop ett SPOR råd. SPOR - Svenskt Perioperativt register är ett kvalitetsregister som möjliggör utvärdering och förbättring av vården för alla patienter som genomgår en operation. Detta genom att samla in information och data om patientens omhändertagande och välbefinnande under den perioperativa processen.

Vi behöver tillsammans ta fram den information som vi vill att registret ska samla in. För att göra detta behöver vi ett eget SPOR råd med representanter från hela landet. Rådet har även till uppgift att arrangera nätverksträffar, med syfte att i samverkan skapa dialog och utveckling av registret utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv. Nätverksträffarna är öppna för alla medlemmar i RFop.

Informationen från registret kan användas till kvalitetsförbättring, lärande, uppföljning och ledning. Med hjälp av kvalitetsregistret kan vi arbeta för att synliggöra våra professionsspecifika kunskapsområden. Detta ger oss möjlighet att påvisa effekten av operationssjuksköterskans avancerade omvårdnadsexpertis.

Just nu arbetar rådet med kvalitetsindikatorer för bruten aseptik samt positionering av patienten. 

 

Mötet den 20 oktober ställs in, vi återkommer med nytt tillfälle senare.

Tillsammans skapar vi rapporter för både din enhet och/eller region och du får tips på hur du kan arbeta med rapporterna som underlag för kvalitetsförbättring på din enhet.
Hör av dig med särskilda önskemål eller frågor om specifika rapporter som du vill ha hjälp med i förväg, så att vi kan förbereda svar eller support.

Föranmälan krävs, men tillfället är gratis och sker över Teams.

SPOR rådet

Jenny Persson

Jenny Persson

Ida-Linnéa Böregård

Ida-Linnéa Böregård