Patientsäkerhetsprojekt

Riksföreningen för operationssjukvård medverkar och har representanter i nationella projekt som leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet i svensk operationssjukvård.

Riksföreningen är aktiv i flera patientsäkerhetsprojekt, för aktuella här.