Foto: byLindahl

Utbildning och evenemang

På denna sida hittar Du information och anmälningsformulär till alla RFop:s utbildningar och evenemang samt information om när våra nätverk träffas.

RFop är aktiv i olika projekt, seminarier och tillfälliga utbildningar - både självständigt och i samverkan med andra. Alla utbildningar och evenemang som RFop bedriver ska stärka och utveckla ledarrollen inom den perioperativa omvårdnaden samt främja utvecklingen av densamma. Vi arrangerar årliga utbildningar i form av bland annat Hygienforum, Höstkongressen och Chefkonferens. Dessa hålls i syfte att synliggöra aktuell forskning, kunskap och erfarenhet inom perioperativ omvårdnad.

Vidare så genomför vi nätverksträffar, konceptutbildningar och kunskapsseminarier om bla. Trauma, Levnadsvanor, SPOR och planerar även för fler kunskapsstödjande evenemang. Alla utbildningar och evenemang genomför i Stockholm

Nedan ser du datum på våra större återkommande arrangemang.

Höstkongress

27 - 28 november 2025

26 - 27 november 2026

2 - 3 december 2027

30 november - 1 december 2028

29 - 30 november 2029

28–29 november 2030

 

Hygienforum

21 - 22 maj 2026

27 - 28 maj 2027

17 - 19 maj 2028

23 - 25 maj 2029

22 - 24 maj 2030