Chefsråd

Chefsrådet har till uppgift att vara experter och rådgivande till styrelsen i chef- och ledningsfrågor. Chefsrådet driver även Nätverket för chefer på Sveriges operationsavdelningar samt ansvarar för innehållet i den årliga Chefskonferensen som arrangeras i samband med Höstkongressen .

Katja Vuori, Stockholm, sammankallande chefrad@rfop.se                    Linn Almér, Göteborg                                                                      Maria Klahr Wikström, Stockholm

 Katja Vuori

Katja Vuori

Stockholm
Linn Almér

Linn Almér

Göteborg
Maria Klahr Wikström

Maria Klahr Wikström