EORNAS organisation

EORNA har president, vice president, sekreterare och kassaförvaltare samt ordförande för de olika kommittéerna.

Nuvarande president är May Karam från Frankrike, hon tillträdde vid EORNAs styrelsemöte i Glasgow den 13 -14 november 2015. Hon omvaldes i ytterligare tre år i maj 2018.

Vice president är Dimitris Poulis från Grekland, som valdes vid styrelsemötet i Gent i maj 2018.

Sekreterare är Aina Hauge, Norge och kassaförvaltare är Manuel Valente, Portugal.

Varje medlemsland representeras av en - två representanter och har en röst vid votering.

Det officiella språket är engelska.

Styrelsemöten hålls två gånger per år i något av de olika medlemsländerna.