Chefsnätverket

Chefsnätverket bildades 2010 med syfte att deltagarna ska kunna nätverka och diskutera aktuella frågor inom ledarskap samt få ta del av riktade ledarföreläsningar och/eller workshops. Chefsnätverket riktar sig till dig som är chef eller ledare, oavsett profession, på en operationsavdelning.

Nästa nätverksträff är:
12 – 13 september 2024

Var: 
Stockholm Waterfront Congress Centre

Kostnad: 
5 850 kr ex moms, inklusive lunch x 2, kaffepaus x 2, middag och övernattning på Sheraton Hotel, Stockholm.

Kom och nätverka under trevliga former, träffa chefskollegor från hela landet för dialog om aktuella frågeställningar och hämta inspiration av varandra!

Program

På kommande nätverksträff den 12 – 13 september kommer vi ha rundabordsdiskussioner i olika aktuella ämnen under torsdagen och på fredag får vi lyssna på Stefan Blomberg.

Stefan är Sveriges mest tongivande expert i frågor som rör social utsatthet på arbetet i form av kränkningar, trakasserier, mobbning och liknande.

Han har publicerat flera böcker och vetenskapliga artiklar och i stor utsträckning deltagit i TV, radio och tidningar genom åren. Han var också huvudansvarig då Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) 2021 publicerade nationella riktlinjer för hantering av social utsatthet på arbetet. Stefan Blomberg är en av grundarna till Whole AB och har i över tio år varit knuten till Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Hur motverkar och hanterar vi social utsatthet på arbetet? 

– Betydelsen av ledarskap, etisk infrastruktur och en välfungerande organisation för att motverka kränkningar, trakasserier och mobbning.

Kom och nätverka under trevliga former, träffa chefskollegor från hela landet för dialog om aktuella frågeställningar och hämta inspiration av varandra!

 

Planera långsiktigt

29 november 2024 Chefkonferens

 

2025

13 – 14 mars Nätverksträff för chefer

11 - 12 september Nätverksträff för chefer

28 november Chefkonferens

Inbjudan Chefnätverk 12 - 13 september 2024

Kontaktperson för chefsnätverket

Katja Vuori

Katja Vuori

Övriga medlemmar i Chefrådet

Linn Almér

Linn Almér

Göteborg
Maria Klahr Wikström

Maria Klahr Wikström