Inbjudan deltagare

Riksföreningen för operationssjukvård inbjuder till Höstkongress i Stockholm den 28 - 29 november 2024 på Stockholm Waterfront Congress Centre. Riksföreningen för operationssjukvård är Sveriges operationssjuksköterskors professionsförening och vi välkomnar kollegor från hela Sverige till spännande och innehållsrika jubileums kongressdagar.

Tid och plats
Onsdag, torsdag och fredag den 27 - 29 november 2024, på Stockholm Waterfront Congress Center

Hotell
Vi har ett antal rum förbokade för nätterna, 27 till 29 november, på Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm. Använd nedanstående länk eller ange kampanjkod: SE379203

Rum (radissonhotels.com)

Program

Onsdag 27 november
RFop interna förmöten
Seminarier med medicintekniska företag - begränsat antal platser
Posterutställning
Get together - ett välkomst mingel.

Torsdag 28 november 
Vetenskapligt program, posterutställning medicintekniska industrins utställning och jubileums middag.

Fredag 29 november
Vetenskapligt program, posterutställning medicintekniska industrins utställning

Registreringen är öppen
Onsdag 27 november kl. 12.30 - 13.00 och kl. 17.00 - 18.30
Torsdag den 28 november kl. 08.30 – 09.30 och kl. 11.45 – 12.15
Fredag den 1 december kl. 07.30 – 08.00

Anmälan
I år har vi en lägre avgift för dig som anmäler dig innan 20 juni, därefter ordinarie avgifter. Anmälan är öppen så länge vi har platser kvar. Bekräftelse om deltagande skickas direkt till den e-postadress som anges i anmälan - viktigt att korrekt e-postadress anges. Anmälan är bindande under förutsättning att kongressen genomförs. Platserna kan efter överenskommelse överlåtas åt annan person.

Deltagaravgift

Avgiften inkluderar, beroende på vilka dagar du deltar, välkomst mingel, kaffe, lunch middag. 

Onsdag eftermiddag - Seminarier med medicintekniska företag begränsat antal platser. Kostnadsfritt för dig som deltar både torsdag och fredag. Val av seminarium görs separat när du får meddelande om du får plats.

Get together - ett välkomstmingel, öppet för alla.

Medlem två dagar, inklusive, Get together och middag

Tidig anmälan 4 975 kr ex moms, efter 20 juni 5 975 kr exkl. moms

Icke medlem två dagar, Get together och middag

Tidig anmälan 6 475 kr exkl. moms, efter 20 juni 7 475 kr exkl. moms

Medlem en dag, torsdag, Get together och middag

Tidig anmälan 3 975 kr exkl. moms, efter 20 juni 4 775 kr ex moms

Medlem en dag, fredag

Tidig anmälan 3 275 kr exkl. moms, efter 20 juni 3 775 kr ex moms

Icke medlem en dag, torsdag, Get together och middag

Tidig anmälan 4 975 kr exkl. moms, efter 20 juni 5 775

Icke medlem en dag, fredag

Tidig anmälan 4 275 kr exkl. moms, efter 20 juni 4 775

Posterutställare

4 500 kr exkl. moms

Föreläsare

Som deltar under sin föreläsningsdag 0 Kr, exklusive middag.

Som deltar båda dagarna 4 500 kr

Studerandemedlem

1 900 kr inkl. moms, Get together och middag

Pensionärer

1 500 kr inkl. moms, Get together och middag

 

Frågor

Angående anmälning och betalning kontakta:

rfkongress@mittkompetens.se

Kunskap och Inspiration - posterutställning 

Varmt välkommen att delta med en poster vid Höstkongressens posterutställning Kunskap och Inspiration!

Postern ska handla om ett projekt eller utvecklingsarbete från operationssjukvård exempelvis utveckling av rutiner för säkrare vård, vårdmiljö, kvalitetsuppföljning, infektionsregistrering, dokumentation, handledning, utbildning, ledarskap, personcentrerad vård m fl områden. Observera att det inte behöver vara avancerade forskningsprojekt som presenteras, magisteruppsatser, kvalitetsarbeten och utvecklingsprojekt är varmt välkomna.

Om du/ni vill delta, börja med att skriva ett abstrakt (med bakgrund, syfte, metod, resultat & slutsats om max 300 ord) som beskriver arbetet du/ni vill presentera. Abstrakt och poster ska vara skrivna på svenska eller engelska. Abstrakt mailas till Vetenskapliga rådet, mailadress sofia.erestam@gu.se senast 1 september. Vetenskapliga rådet granskar därefter alla inkomna abstrakt och meddelar när ni kan gå vidare och utforma postern. Meddelande om godkänt abstrakt sker via mail senast 11 oktober.

Tydliga instruktioner för posterns format meddelas efter att abstrakt godkänts och kommer också att läggas ut på RFop:s hemsida.

Att presentera en poster i samband med Höstkongressen är ett bra sätt att sprida forskning, kvalitetsförbättring eller utbildningsinsatser som görs på er enhet.

Du som deltagare på Höstkongressen, kom förbi posterutställningen och ta del av vad dina kollegor i landet presenterar. Du kommer också få möjlighet att vara med och rösta fram årets bästa poster (förutsatt att det är minst fem postrar anmälda). Den posterutställare som vinner kommer få presentera sin poster muntligt under fredagen.