Valberedning till årsmöte 2024

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda.

Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Läsa protokoll från styrelsemöten och kanske delta på styrelsemötena är två lämpliga metoder. Vissa föreningar har diskussionsforum på Internet som kan vara lämpliga för valberedningen att följa. Detta för att vara uppdaterade om vilka samtal som förs i föreningen. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete.

Valberedare till årsmötet 2024 är, sammankallande, Ann-Sofi Karlsson, Andreas Tullson och Veronica Ramirez Johansson.

Valberedning

Ann-Sofie Karlsson

Ann-Sofie Karlsson

Sammankallande Valberedning, DS Göteborg 2
Andreas Tullson

Andreas Tullson

Valberedning och DS Jämtland
DS Stockholm 2

DS Stockholm 2

Veronica Ramirez Johansson