Säker bukkirurgi

Säker bukkirurgi är ett nationellt samverkansprojekt för färre komplikationer vid över och nedre bukkirurgi.

Projektet drivs i samarbete mellan Svensk Kirurgisk Förening, SFÖAK, SFKRK, Riksföreningen för operationssjukvård, Vårdförbundet och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Syftet med projektet är att halvera risken för vårdskador och komplikationer i samband med bukkirurgi.

Sedan starten hösten 2011 har 44 av landets kirurgkliniker deltagit t.o.m. våren 2015. Revisionstemet har bestått av vårdavdelningssjuksköterska, operationssjuksköterska, kirurg samt anestesiolog.