Fokusområden

  • Specialistutbildningen inom operationssjukvård
  • Postspecialistutbildningar
  • Hur implementera den perioperativa omvårdnadsforskningens resultat i specialistutbildningens kurser
  • Framtidens högteknologiska miljö
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • Verksamhetsförlagd klinisk examination
  • Samarbete mellan lärosäten och verksamheter
  • Pedagogisk forskning och forskningsmetoder
  • Interprofessionell utbildning (Samarbete, Simuleringsövningar mm)