Nätverket för Chefer

Nätverket för Chefer på Sveriges operationsavdelningar bildades år 2010. Syftet med nätverket är att deltagarna ska kunna diskutera aktuella frågor inom ledarskap samt få ta del av riktade ledarföreläsningar och eller workshop. Nätverket är exklusivt som chef eller ledare inom operationsverksamhet i Sverige oavsett profession.

Nästa nätverksträff är:
14 - 15 september 2023 lunch till lunch.

Var: 
Sheraton Hotel, Stockholm

Kostnad: 
5 650 kr ex moms, inklusive lunch x 2, kaffepaus x 2, middag och övernattning på Sheraton Hotel, Stockholm.

Kom och nätverka under trevliga former, träffa chefskollegor från hela landet för dialog om aktuella frågeställningar och hämta inspiration av varandra!

Program

Till årets andra nätverksträff har vi bjudit in två föreläsare med fokus på två aktuella ämnen, coachning och kompetensförsörjning.

Coachande samtal med empati - Hilmar Th.r Hilmarsson, coach för ledarskap, samtal och bemötande

Varför har empati i ledarskap uppmärksammat så mycket i forskning? Att vända ett försvar till samarbete genom empati, det är enklare än du tror - några enkla beteende som gör dina samtal bättre. Föreläsningen innehåller en mängd övningar, diskussioner reflektioner.

o Snabb coaching - när medarbetare kommer med problem

o Långsam coaching - när det behövs en förändring

o Ta upp enklare problem - ge återkoppling på ett stödjande sätt

o Svårare samtal - det krävs en förändring

Kompetensförsörjning genom arbetsväxling? - Oili Dahl, Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

I Sverige utförs cirka 2,8 miljoner kirurgiska ingrepp varje år. Bristen på operationssjuksköterskor skapar problem och kan riskera patientsäkerheten. Förutsättningarna för kompetensförsörjning förändras, det kommer att saknas människor! Vilka olika avgörande kompetenser behöver vi för att bedriva en högkvalitativ patientsäker operationssjukvård, nu och i framtiden? Vilka nya arbetssätt kan vi se på framtidens operationsavdelning? Vad kommer operationssjuksköterskans roll vara i framtiden?

Nyhet!

Vi kommer under året att starta upp digitala nätverksträffar, mer information om dessa kommer under våren, de datum som är planerat är:
19 okt kl. 12.00 - 14.00 2022

Planera långsiktigt här är datum
1 december 2023 (Chefkonferens)
14 - 15 mars 2024

Tidigare nätverksträffar

Under året 2019 genomförde vi tre nätverksträffar och en Chefskonferens med deltagare från hela landet. Nätverkens och konferensens teman har varit ”Bemanna och behålla”, ”Organisationens påverkan – grupp, individ och ledare” samt ”Utbildning och kompetens”. 

Under 2020 arrangerades det ett chefnätverk, ett lunch till lunch 12 - 13 mars, med tema Chefens arbetsmiljö, efter det tog Covid-19 över och allt annat har flyttas till 2021.

2021 var det Självledarskap, inställning och arbetsglädje med Susanne Canu, Ledarutvecklare, MT Ledarskap Stockholm samt en energigivande inspirationsföreläsning med Christina Stielli, författare, föreläsare och organisationsutvecklare, Stielli Kommunikation AB. 

 

Kontaktperson för chefsnätverket

Katja Vuori

Katja Vuori