Nätverk för SPOR frågor

Välkommen till ett nätverk för operationssjuksköterskor som vill samverka och utveckla Svenskt Perioperativt Register (SPOR) utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv. Syftet med nätverket är att i samverkan skapa dialog och utveckling av registret utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv.

Svenskt Perioperativt register är ett kvalitetsregister som möjliggör utvärdering och förbättring av vården för alla patienter som genomgår en operation. Detta genom att samla in information och data om patientens omhändertagande och välbefinnande under den perioperativa processen.

Informationen från registret kan användas till kvalitetsförbättring, lärande, uppföljning och ledning. Med hjälp av kvalitetsregistret kan vi arbeta för att synliggöra våra professionsspecifika kunskapsområden. Detta ger oss möjlighet att påvisa effekten av operationssjuksköterskans avancerade omvårdnadsexpertis.

Vi behöver tillsammans ta fram den information som vi vill att registret ska samla in. Detta arbete behöver engagerade och intresserade operationssjuksköterskor från hela landet. Välkomna att delta på våra nätverksträffar!