Levnadsvanor

Ett mål för oss i RFop är att öka patientsäkerheten inför, under och efter ett kirurgiskt ingrepp.

Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för komplikationer i samband med en operation. Framförallt utgör rökning och alkohol oberoende riskfaktorer vid operation. Forskning har visat att ett stort antal komplikationer kan förebyggas genom att personer som ska genomgå en operation avstår från rökning och alkohol 4 - 8 veckor inför sin operation. Det är även viktigt att avstå rökning och alkohol efter en operation för att minska komplikationer.

Utbildning

Just nu finns inga utbildningar planerade.

Till dess titta på vårt utbildningsmaterial och information.

 

Kontakt

Kristina Lockner

Kristina Lockner

Ordförande