Inför operation

Ett mål för oss i RFop är att öka patientsäkerheten inför, under och efter ett kirurgiskt ingrepp.

Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för komplikationer i samband med en operation. Framförallt utgör rökning och alkohol oberoende riskfaktorer vid operation. Forskning har visat att ett stort antal komplikationer kan förebyggas genom att personer som ska genomgå en operation avstår från rökning och alkohol 4 - 8 veckor inför sin operation det är även viktigt att avstå rökning och alkohol efter operation för att minska komplikationer.

Min operation!

Nu har vi satt igång och poddat! Podden, Din operation! är en informativ podd där vi pratar levnadsvanornas påverkan operationsresultat och vad personer som ska genomgå kirurgi kan göra för att optimera sig.

Vi kommer även prata hygien, donation, vilka jobbar på en operationsavdelning, följa en person som ska opereras och mycket mer. Du hittar oss på spotify och podbean.

Aktuellt utbildningsmaterial

Nu kan du ta del av föreläsningar med Sven Wåhlin, Lena Lund och Ann Hafström, ladda ned filmerna under aktuellt utbildningsmaterial.