Traumautbildningar för operationssjuksköterskor

På många sjukhus är svårt traumatiserade patienter något som inte tillhör vardagen Allvarliga olyckor är trots allt relativt ovanliga vilket innebär att det blir svårt för de flesta enskilda yrkesutövare i vården att få någon mängd erfarenhet. Trots detta är kraven och förväntningarna höga att allt ska fungera när det väl händer, vilket gör att behovet av utbildning och träning större.

Ett gott traumaomhändertagande kan påverka konsekvenserna av skador när de inträffar, där dödsfall orsakats av trauma kan förhindras med snabbare insatta eller mer effektiva åtgärder i primärt omhändertagande. Det har visat att dödlighet i förhållande till skadans svårighetsgrad skiljer sig mellan olika sjukhus och är kopplad till organisation, kunskap och intresse för traumatologi. Det har också visat sig att sjukhusets storlek och resurser inte varit det avgörande utan viktigare är att det finns en god organisation för omhändertagande av skadade, och att personal inom sjukvården har fullgod utbildning för traumaomhändertagande.

 


Den svårt skadade patienten kräver ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt omhändertagande. Det akuta omhändertagandet på sjukhus måste ske snabbt och strukturerat utifrån på förhand utarbetade koncept. Det koncept som används i akutmottagningens akutrum är baserat på ATLS (Advanced Trauma Life Support) och är ett strukturerat omhändertagande där man handlägger för patienten livshotande skador i prioriteringsordning. Akutsjuksköterskor som deltar i trauma teamet bör ha TNCC utbildning, vilket är en konceptutbildning för omvårdnad vid trauma.

Basic Trauma

Basic Trauma är en basutbildning på en dag. Kursen vänder sig till operationssjuksköterskor som i sitt arbete kommer i kontakt med trauma och akuta patienter och som vill öka sin kompetens inom traumaområdet.

Fördjupning Trauma

Utbildningen vänder sig till dig som arbetat några år som operationssjuksköterska och som har behov av fördjupade kunskaper i omhändertagande av traumapatienter. Utbildningen är en tvådagars utbildning där upplägget är en blandning mellan medicinska föreläsningar, praktiska övningar och simuleringsövningar i form av table-top övningar av masskadesituationer.

Du kommer genom dag tvås övningar få fördjupade kunskaper i din specifika roll som operationssjuksköterska vid händelser med många skadade utifrån frågor som logistik, triagering och instrumenttillgång.
Table-top övning är en skrivbordsövning där man utgår ifrån diskussionsfrågor och olika scenario för att fatta beslut och hantera situationen utifrån olika krissituationer.

2024 är utbildningarna på Sheraton Stockholm Hotel

Här är en presentation av våra gästföreläsare på Nivå 3 fördjupning trauma, resursbrist och masskadesituationer.

 

Jan-Olof Swärd, Överläkare, Kirurg i region Jönköping Värnamo sjukhus och Ro/Major i Försvarsmakten. Han har tjänstgjort nationellt på FM fältsjukhuset samt som chef/Traumaledare på ett antal utlandsinsatser. Stabsläkare/medicinsk ledningsstöd på Göta Ingenjörregemente Ing2 Eksjö  samt Totalförsvarets Min-, och ammunitionsröjningscentrum SWEDEC.
Shahzad K. Akram, specialist inom både barnkirurgi och allmänkirurgi och har genomfört fellowships inom barnkirurgi (Australien), thoraxkirurgi (Sverige) och traumakirurgi (Sverige). Han har arbetat som överläkare inom ECMO-kirurgi och traumakirurgi och har en bred erfarenhet av ECMO, barnkirurgi och trauma kirurgi och jobbat senaste 10 år på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Sverige.
Peter Moberger Är allmänkirurg i Västerås och har stor erfarenhet av uppdrag med Läkare Utan Gränser/ Médecins Sans Frontiéres (MSF) där han också varit ordförande under tre år. Sitt första uppdrag var i Daurfur ,Sudan 2004  och sen dess har han gjort en rad olika fältuppdrag, bland annat som kirurg Centralafrikanska republiken och  Irak ,samt under ebolautbrottet i Liberia 2014. Nu senast har Peter arbetat på ett sjukhus nära krigsfronten i Ukraina.

Kontaktpersoner och utbildningsansvariga

Lasse Salomonsson

Lasse Salomonsson

Utbildningsansvarig
Olga Carlqvist

Olga Carlqvist

Operationssjuksköterska, Östersunds sjukhus
Jason Gahrén

Jason Gahrén

Vårdledare, operationssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Anna Lindblom

Anna Lindblom

Operationssjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Stina Hermansson

Stina Hermansson

Vårdledare och operationssjuksköterskor, Trauma- och Akutoperation, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.