Fördjupning trauma

Utbildningen vänder sig till dig som arbetat några år som operationssjuksköterska och som har behov av fördjupade kunskaper i omhändertagande av traumapatienter. Utbildningen är en tvådagars utbildning där upplägget är en blandning mellan medicinska föreläsningar, praktiska övningar och simuleringsövningar i form av table-top övningar av masskadesituationer. Du kommer genom dag tvås övningar få fördjupade kunskaper i din specifika roll som operationssjuksköterska vid händelser med många skadade utifrån frågor som logistik, triagering och instrumenttillgång. Table-top övning är en skrivbordsövning där man utgår ifrån diskussionsfrågor och olika scenario för att fatta beslut och hantera situationen utifrån olika krissituationer.

Fördjupning trauma, resursbrist och masskadesituationer

Utbildningen vänder sig till dig som arbetat några år som operationssjuksköterska och som har behov av fördjupade kunskaper i omhändertagande av traumapatienter. Utbildningen är en tvådagars utbildning där upplägget är en blandning mellan medicinska föreläsningar, praktiska övningar och simuleringsövningar i form av table-topövningar av masskadesituationer.

Du kommer genom dag tvås övningar få fördjupade kunskaper i din specifika roll som operationssjuksköterska vid händelser med många skadade utifrån frågor som logistik, triagering och instrumenttillgång.

Table-topövning är en skrivbordsövning där man utgår ifrån diskussionsfrågor och olika scenario för att fatta beslut och hantera situationen utifrån olika krissituationer.

 

Förkunskaper

Basic trauma eller kännedom om A-E konceptet

Dag 1

08.30              Start, välkomna och introduktion till dagen

 • Den äldre traumapatienten
 • Ökad kunskap om traumapatienter med olika fysiologiska förutsättningar från barnet den baraitiska eller gravida patienten
 • Skadepanorama vid explosioner

12.00 - 13.00   Lunch

 • Brännskador i samband med trauma
 • Händelser med många skadade (Masskadehändelser)
 • Kirurgi vid begränsade resurser utifrån globala erfarenheter 
 • Perioperativ omvårdnad, positionering, drapering, preoperativ huddesinfektion

17.00 slut för dagen

18.00 gemensam middag

Dag 2 övningsdag

08.00              Samling

 • Triagering vid masskadesituationer- Fysiologiskt- anatomiskt
 • Introduktion med förutsättningar inför table-topövning
 • Table-topövning av resursplanering på operation vid masskade situation utifrån ett storstads och glesbygdsperspektiv

12.00 - 13.00    Lunch 

 • Fortsättning table-topövning
 • Gemensam genomgång och reflektioner från övning
 • Kommunikation, debreefing

16.00 Avslutning

Var: Sheraton Stockholm Hotel

När: 21 - 22 november 2024

Kostnad: Medlem 6 650 kr • Icke medlem 7 650 kr, ex moms, inklusive lunch x 2, kaffe x 2, och middag.

Anmälan: rfop.se/utbildning och evenemang

Målgrupp: Operationssjuksköterskor som deltagit i Traumautbildning, basic trauma nivå 1.

Under 2024 har vi just nu ett tillfälle planerat.

Fördjupning trauma

När: 21- 22 november
Var: Sheraton Stockholm Hotel
Kostnad:
Medlem 
6 650 kr exkl. moms
Icke medlem 
7 650 exkl. moms

 

Inbjudan trauma fördjupning 21 - 22 november 2024

Här är en presentation av våra gästföreläsare 

Jan-Olof Swärd, Överläkare, Kirurg i region Jönköping Värnamo sjukhus och Ro/Major i Försvarsmakten.

Han har tjänstgjort nationellt på FM fältsjukhuset samt som chef/Traumaledare på ett antal utlandsinsatser.

Stabsläkare/medicinsk ledningsstöd på Göta Ingenjörregemente Ing2 Eksjö  samt Totalförsvarets Min-, och ammunitionsröjningscentrum SWEDEC.

 

Shahzad K. Akram 

Dr. Shahzad Akram föddes i Lahore och tillbringade sin barndom i Zambia, England och Bahrain. Han återvände till Pakistan för sin högstadie utbildning vid det prestigefyllda Aitchison College i Lahore och fortsatte sedan att studera medicin vid Aga Khan University Medical College i Karachi. Han kom till Sverige som gästforskare och därefter gjorde klar AT och början av kirurgiska utbildning i Storbritannien, och flyttade sedan till Sverige för att fullfölja sin kirurgiska utbildning och doktorsexamen i medicin. Han har sedan specialiserat sig inom både barnkirurgi och allmänkirurgi och har genomfört fellowships inom barnkirurgi (Australien), thoraxkirurgi (Sverige) och traumakirurgi (Sverige). Han har arbetat som överläkare inom ECMO-kirurgi och traumakirurgi och har en bred erfarenhet av ECMO, barnkirurgi och trauma kirurgi och jobbat senaste 10år på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Sverige.

Peter Moberger

Är allmänkirurg i Västerås och har stor erfarenhet av uppdrag med Läkare Utan Gränser/ Médecins Sans Frontiéres (MSF) där han också varit ordförande under tre år. Sitt första uppdrag var i Daurfur ,Sudan 2004  och sen dess har han gjort en rad olika fältuppdrag, bland annat som kirurg Centralafrikanska republiken och  Irak ,samt under ebolautbrottet i Liberia 2014. Nu senast har Peter arbetat på ett sjukhus nära krigsfronten i Ukraina.