Konceputbildningar 2024

RFop startade under hösten 2022 att erbjuda utbildningar under samlingsnamnet, Konceptutbildningar. Utbildningarna är tänkta att följa aktuella ämnesområden där vi ser att vi som förening kan bidra till att få en nationell likriktad kunskap. Utbildningarna ska ge grundkunskap och när du deltagit ska du känna en trygghet att veta mer om ämnesområdet. Från och med 2024 erbjuder vi även webbinarier som vi genomför i samarbete med andra aktörer bland annat SIS.  Nedan ser du alla aktuella inbjudningar, sen kan du läsa mer om den under respektive flik.

Aktuella inbjudningar, konceptutbildningar

Först ut redan fredag 19 januari 2024 kl 13.00 – 14.00 kan du delta och lyssna på om publikationen av SIS TS 76:2023.

Hälso- och sjukvårdsinformatik - digital spårbarhet i vårdprocesser.

För att säkerställa en trygg hantering av dokument som hanteras under vårdprocessen är det en förutsättning att ha bra verktyg som beskriver hur man går till väga. Under webbinariumet presenterar vi dokumentet som beskriver hur man bygger upp en fungerande process för registrering av medicintekniska produkter som används i vården, från beställning, leverans från tillverkaren, via godsmottagning, lager, eventuell sterilisering, handhållande på avdelning, användning i vårdsammanhang av vårdutförare, till utskrivning av patienten.

Föreläsare
Peter Johansson, Umeå Universitetssjukhus
Tomas Wennebo, GS1 
Lena Morgan, Svenska institutet för standarder, SIS

 

Övriga planerade utbildningar är:

 • Traumautbildning, basic trauma 15 mars
  Sheraton Stockholm Hotel, medlem 3 450 kr ex. moms Icke medlem 4 750 ex. moms

 • Rengöring, desinfektion och sterilisering 31 maj - webbinarie

 • SPOR Bruten aseptik 14 juni 

 • Infektionsprevention, 20 september (digtal start 13 september)
  Sheraton Stockholm Hotel, medlem 3 450 kr ex. moms Icke medlem 4 750 ex. moms

 • Operationstextilier 27 september 

 • MDR, Upphandling & Juridik 18 oktober
  Sheraton Stockholm Hotel, Medlem 3 450 kr ex. moms Icke medlem 4 750 ex. moms

 • Traumautbildning, basic trauma 25 oktober
  Sheraton Stockholm Hotel, medlem 3 450 kr ex. moms Icke medlem 4 750 ex. moms

 • Mikrobiologisk renhet i operationsrum - Förebyggande av luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav, 15 november - webbinarie

 • Traumautbildning, avancerad, 21 – 22 november
  Sheraton Stockholm Hotel, medlem 6 650 kr Icke medlem 7 650 kr, ex moms

 • Infektionsprevention steg 2, datum kommer
  Sheraton Stockholm Hotel, OBS! Endast för de som deltagit i steg , medlem 1 750 kr, icke medlem 2 375 kr, ex moms

Du hittar anmälan till alla utbildningar här