Infektionsprevention

Infektionsprevention – Ett viktigt arbete, nu på ett nytt & enkelt sätt! Vårdrelaterade infektioner (VRI) kostar den svenska sjukvården 6,5 Miljarder SEK årligen. Ca 32% av dessa är postoperativa sårinfektioner (SSI). Det finns mycket att göra i förebyggande syfte för att minska antalet VRI. WHO menar att 40–60% av VRI går att undvika genom att följa uppsatta standarder och rutiner. De postoperativa sårinfektionerna har inte minskat de senaste 10 åren. Det är dags att göra något nytt!

När:

Fredag 20 september 2024 kl. 08.30 – 16.00 med en digitalintroduktion 13 september kl.13.00 - 14.00

Var:

Sheraton Stockholm Hotel

Kostnad:

Medlem 
3 450 kr exkl. moms
Icke medlem 
4 750 exkl. moms

Anmälan är öppen!

Inbjudan Infektionsprevention 2024

Infektionsprevention – Ett viktigt arbete, nu på ett nytt & enkelt sätt!

Vårdrelaterade infektioner (VRI) kostar den svenska sjukvården 6,5 Miljarder SEK årligen.

Ca 32% av dessa är postoperativa sårinfektioner (SSI). Det finns mycket att göra i förebyggande syfte för att minska antalet VRI. WHO menar att 40–60% av VRI går att undvika genom att följa uppsatta standarder och rutiner. De postoperativa sårinfektionerna har inte minskat de senaste 10 åren. Hur ser det ut på er klinik? Är det dags att göra något nytt!

Nu genomför vi det första steget för ett tydligare infektionspreventionsarbete. Care bundles har funnits länge och nya tas fram än idag. Vilka har ni? Och är det fullt ut implementerade och anpassade till era förutsättningar? Hur kan detta arbetssätt minimera riskerna för en postoperativ infektion? Och vilken roll ska du som operationssjuksköterska ha?

Vad är ett care bundle?

Ett care bundle är en sammansättning av evidensbaserade insatser före, under och efter operation, för att förebygga postoperativa infektioner. Hur skulle er care bundle kunna se ut?

Under introduktionsutbildningen går vi igenom förutsättningarna för att detta arbetssätt ska vara framgångsrikt och vad en care bundle är. Vad gör care bundle framgångsrikt? Och hur arbetar man med det?

Sagt om utbildningen

Jag valde att gå utbildningen för att lära mig mer om hur man kan gå tillväga för att försöka förebygga infektioner. Jag var ute efter att få tips om hur man kan gå tillväga och var nyfiken om hur andra hade gjort på sina sjukhus. Jag kände inte till care bundles sedan tidigare och var nyfiken på vad det handlade om. Kursen var givande tyckte jag. intressanta föreläsningar när vi träffades första dagen. Jag tyckte det var kul att gruppen fortsatte hålla kontakt via watsup och att de kom med förslag vilka små medel man kan göra för att göra skillnad. Det öppnade ögonen för mig att vi gör rätt på sjukhuset där jag arbetar men att det även finns möjlighet till förbättring. Jag och min kollega arbetar mycket med basala hygienrutiner genom att informera personalen om hur man går tillväga på rätt sätt för att förhindra smittspridning. Detta ser jag som en typ av care bundle.

Jag kan absolut rekommendera kursen för andra. Alla kan rekommenderas att gå den, särskilt de som är hygienansvariga på sin avdelning. (Både läkare och sjuksköterskor) 

Nästa utbildning startar den 20 september 2024.