2024-09-19 16:45

Nätverksträff för medlemmar i Värmland 19 september 2024

Start: 2024-09-19 16:45

Slut: 2024-09-19 19:00

Plats: Matsalen, Plan 1, Operation Centrum, Karlstad Centralsjukhus, Värmland. Preliminär agenda: RFop bjuder enkel förtäring. Aktuell info om RFop, kort introduktion från olika sponsorer. Utställningar (innan & efter mötet) Välkomna, Emma Tu y, hongyantu1015@hotmail.com