Basic Trauma

Basic trauma är en basutbildning i trauma och är en endagsutbildning. Kursen vänder sig till operationssjuksköterskor som i sitt arbete kommer i kontakt med trauma och akuta patienter och som vill öka sin kompetens inom traumaområdet. En ökad kunskap ger en ökad trygghet i sin roll som operationssjuksköterska i trauma sammanhang vilket bidrar till en ökad kvalitet i omhändertagandet av akuta och svårt skadade patienter. Nästa tillfälle: 25 oktober 2024 Stockholm 

2024 genomför vi två basic trauma

Basic trauma

När: Fredag 15 mars och fredag 25 oktober 2024 kl. 08.30 – 15.30
Var: Sheraton Stockholm Hotel
Kostnad:
Medlem 
3 450 kr exkl. moms
Icke medlem 
4 750 exkl. moms

Anmälan är öppen!

Inbjudan Traumautbildning Basic Trauma 15 mars 25 okt 2024